cs sk

Varování

durgol® swiss steamer® obsahuje anorganické kyseliny (kyselina solná <10%, kyselina fosforečná <25%) a další činidla a přísady, včetně ochrany proti korozi.

Dráždivý Xi

Dráždivý Xi

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dráždí oči a kůži. Vyhněte se styku s kůží a očima.

Nepožívejte.

Nemíchejte s chlórovými čistidly nebo jinými chemikáliemi.

Obsahuje anorganické kyseliny a další přísady.

 

První pomoc

Zasažení očí Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.

Rozlití Vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do domovního odpadu.

 

Toxikologické informační centrum

ČR +420 224 919 293,  SR +421 254 774 166

 

Varování

Používejte durgol® swiss steamer® jen ve studeném stavu.

Nemíchejte s jinými čisticími prostředky.

Odvápňovač durgol® swiss steamer® by neměl přijít do styku s povrchy citlivými na kyseliny. Například mramor, vápenec, některé druhy chromované oceli, tenké nebo poškozené chromování, smalt a stříbro by mohly být poškozeny.

Materiály vašeho přístroje by obecně neměly být použitím durgol® swiss steamer® poškozeny. Pokud se u vašeho vybavení projeví známky netěsností, přestože bylo dodrženo pokynů návodu k použití, není to chyba odvápňovače durgol® swiss steamer®, ale spíše následek křehkosti umělohmotných částí přístroje (těsnění, apod.). Poruchy související se stárnutím přístroje se na těchto dílech mohou projevit po odstranění vrstvy do té doby utěsňujících vápenatých usazenin.