cs sk

Odvápnění a výplach parní trouby s automatickým odvápňovacím programem

1. Vlijte 1 láhev (500 ml) odvápňovače durgol® swiss steamer® do zásobníku na vodu.

2. Jedna láhev durgol® swiss steamer® je určena pro právě jedno odvápnění. Případně nařeďte odvápňovač vodou z vodovodu podle pokynů výrobce přístroje. Spusťte program pro odstranění vodního kamene!

3. V zařízeních bez přímého napojení na vodovodní řad a odpad je po ukončení odvápňovacího programu odvápňovací roztok načerpán zpět do zásobníku. Buďte opatrní, tekutina může být horká! Nepoužívejte prosím tekutinu pro další odvápnění!

4. Po odvápnění vypláchněte zásobník čistou vodou. Poté nechte přístroj vypláchnout podle programu dvakrát plným zásobníkem čisté vody.

5. Nyní je přístroj připraven pro další použití.