cs sk

Odvápnění a výplach parních trub bez automatického odvápňovacího programu

1. Volně aplikujte durgol® swiss steamer® na vápenaté usazeniny v zásobníku. Používejte osobní ochranné prostředky.

2. Pečlivě rozetřete tekutinu houbou tak, aby pokryla všechny usazeniny v zásobníku, popřípadě v odpařovací misce.

3. Nechte působit. Doba působení závisí na množství a síle vápenatých usazenin.

4. Odstraňte tekutinu houbou.

5. Pečlivě vytřete za pomocí čisté vody a poté dobře vysušte.

6. Nyní je přístroj připraven pro další použití. 

 

V případě parních přístrojů bez automatického odvápňovacího programu vezměte prosím v úvahu:

Varný prostor, odpařovací miska, zásobník i okolí přístroje musí být zcela vychladlé. 

Používejte durgol® swiss steamer® jen pokud je přístroj chladný.

Některé přístroje, které nejsou určeny pro instalaci do kuchyně, například předváděcí modely, mohou být odvápněny jak výše uvedeno podle bodů 1-3. Poté odstraňte odvápňovací tekutinu, kompletně vypláchněte a hotovo! Nyní je přístroj připraven pro další použití.