cs sk

Odvápnění ostatních parních přístrojů, například žehlicího systému

Při odvápňování jiných parních přístrojů, např. žehlicích systémů, odvápňujte pouze bojler, nikoliv vedení páry, a to vždy za studena. Dodržujte pokyny výrobce vašeho přístroje.

Bojler, zásobník i okolí přístroje musí být zcela vychladlé.

Používejte durgol® swiss steamer® jen pokud je přístroj chladný.

 

1. Vypněte přístroj, vyprázdněte zásobník na vodu a počkejte než přístroj zcela vychladne.

2. Nalijte 250 ml speciálního odvápňovače durgol® swiss steamer® do zásobníku na vodu. Doplňte studenou vodou, zcela, po okraj. Přístroj NEZAPÍNEJTE, odvápňuje se jen bojler. Přístroje s nádržkou o objemu větším než 1 litr mohou vyžadovat 500 ml speciálního odvápňovače durgol® swiss steamer®.

3. Vyčkejte 15 minut, než se vodní kámen rozpustí. Reakci může provázet šumění a bublinky. Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý po dobu odvápňování. Nedopusťte používání přístroje s odvápňovacím roztokem uvnitř.

4. Vypusťte kapalinu – vyprázdněte zásobník.

5. Vypláchněte zásobník studenou vodou.

 

durgol® swiss steamer® není vhodný pro odvápnění profesionálních parních trub nebo přístrojů, často s přímým připojením na vodovodní řad, kde dochází k vývinu páry pomocí vstřikování vody na topnou spirálu, s následnou cirkulací páry ventilátorem. Některé moderní profesionální přístroje však již mají automatický program odvápnění, bez použití tlaku a vysokých teplot. Dodržujte pokyny výrobce vašeho přístroje.