cs sk

Co je třeba vzít v úvahu při používání vodního filtru?

Jestliže vaše voda obsahuje nežádoucí příměsi, například těžké kovy z potrubí nebo zapáchá nebo nechutná valně, může užívání vodního filtru omezovat nežádoucí vlastnosti takové vody. K dispozici jsou příslušné vodní filtry, prodávané například pod značkou BRITA Skok.

Vaše domácí spotřebiče musejí být pravidelně odvápňovány, přestože používáte filtrovanou vodu. Používání filtru snižuje obsah ve vodě rozpuštěných minerálů odpovědných za tvorbu vodního kamene. Přesto nelze ani tímto způsobem tvorbu vodního kamene zcela vyloučit.

Jestli je vodní filtr integrován do vašeho přístroje, musí být bezpodmínečně vyjmut/odstraněn před zahájením odvápňování. Jinak se může stát neúčinným a přístroj může být poškozen.

Pokud má vodní filtr fungovat správně, je velmi důležité jej pravidelně měnit a také ihned, když je to zapotřebí.